Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Lokalizácie

Lokalizácia  je preklad, pri ktorom sa kladie na dôraz kultúry danej krajiny, jej zvyklostí, symbolov a požiadaviek. Zároveň sa pri preklade uchovávajú všetky funkcie textu. Text, ktorý je lokalizovaný by mal pôsobiť ako originál, klient by sa mal domnievať že ide o pôvodný text. Lokalizácia prebehne úspešne, ak si klient nevšimne, že text bol lokalizovaný.

Lokalizovaný text sa predovšetkým používa pri preklade:

  • marketingových textoch
  • počítačových hrách
  • webových stránok
  • manuáloch, príručkách a návodoch
  • počítačových softvéroch, aplikáciách alebo dokumentoch
  • výučbových materiáloch

Pravidlá správnej lokalizácie:

  • Dodržiavať terminológiu krajiny, ktorej je preklad určený
  • Dodržiavať pravidlá a stavby viet danej krajiny
  • Nepoužívať cudzie slová
  • Nerozkazovať klientovi- namiesto klikni- kliknúť
Lokalizácie