Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

O nás

Obchodná spoločnosť MKMK, spol. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2006 a počas svojej existencie sa vďaka kvalite poskytovaných služieb stala stabilným subjektom venujúcim sa prekladateľskej a tlmočníckej činnosti pre domácich aj zahraničných klientov.

Zabezpečuje tlmočnícke, prekladateľské a nimi súvisiace služby vo viac ako 50 jazykoch. Naše služby poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorí svojou flexibilitou a profesionalitou zabezpečujú pre našich klientov služby na najvyššej úrovni. Práve portfólio našich služieb a prístup našich zamestnancov nám umožňujú uspokojiť veľkú škálu klientov, pre ktorých je rozhodujúca kvalita , rýchlosť a prijateľná cena.

Nami poskytované služby zabezpečujeme v oblasti priemyslu, ekonómie, zdravotníctva, marketingu, práva a legislatívy, ale vďaka dlhoročnému pôsobeniu na slovenskom trhu dokážeme zabezpečiť odborné prekladateľské a tlmočnícke služby v akomkoľvek odbore.

Našim klientom ponúkame individuálny prístup na najvyššej úrovni, ktorý dokáže naplniť všetky jeho očakávania, nakoľko našim cieľom je neustále budovanie dobrého obchodného mena spoločnosti, ktoré sme si za roky pôsobenia na slovenskom trhu nadobudli.

Rovnako od vzniku našej spoločnosti sa venujeme aj obchodnému poradenstvu, v rámci ktorého poskytujeme našim klientom komplexné služby v oblasti obchodu a služieb.