Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Obchodné poradenstvo

Chcete začať podnikať, ale potrebujete odbornú pomoc? Ponúkame Vám obchodné poradenstvo, služby v oblasti obchodných spoločností, ako aj sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.

1. Obchodné poradenstvo

Domácim aj zahraničným klientom zabezpečujeme širokú škálu poradenských služieb v rámci ktorých dokážeme na základe individuálnych požiadaviek zhodnotiť efektívnosť podnikateľského zámeru nášho klienta pri komplexnom zohľadnení ním zvoleného trhu alebo regiónu a podnikateľského rizika s ním súvisiacim.

2. Služby v oblasti obchodných spoločností

Naša spoločnosť na trhu už 6 rokov zabezpečuje pre svojich klientov komplexné služby súvisiace so zakladaním obchodných spoločnosti a zmenou zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach. Pre našich klientov zabezpečujeme celý proces založenia a vzniku slovenských obchodných spoločnosti, ale aj obchodných spoločností nadnárodných so sídlom na území Slovenskej republiky. Pre zahraničných klientov zabezpečujeme okrem založenia a vzniku slovenskej obchodnej spoločnosti na území SR aj presun sídla zahraničnej spoločnosti na Slovensko, prípadne zriadenie podniku zahraničnej spoločnosti na území SR. V neposlednom rade zabezpečujeme predaj už existujúcich obchodných spoločností.

3. Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb

Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom komplexné služby na vysokej úrovni podľa požiadaviek a preferencií klientov. Medzi najzákladnejšie činnosti, ktoré bežne poskytujeme našim domácich aj zahraničných klientom v rámci sprostredkovania v oblasti obchodu a služieb patria najmä:

  • vytváranie možností spolupráce
  • organizovanie konferencií
  • organizovanie obchodných stretnutí a rokovaní
  • zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia
  • zabezpečovanie ubytovania a dopravy
  • zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb
  • zabezpečovanie prenájmu alebo kúpy nehnuteľného aj hnuteľného majetku.
Obchodné poradenstvo