Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Odborné preklady

Profesionálne odborné preklady

Naša spoločnosť ponúka odborné preklady vo všetkých oblastiach bez poplatku za odbornosť, nakoľko spolupracuje nielen s profesionálnymi prekladateľmi, ale aj špecialistami v odbore.  Rovnako ako bežné preklady, aj odborné texty prekladáme v expresných termínoch na základe individuálnych požiadaviek klientov.

Najčastejšie využívané odbory prekladu:

Automobilový priemysel Chemický priemysel Medicína Sklársky priemysel
Bankovníctvo Informačné systémy Medicínska technika Softvér
Cestový ruch Internet Meracia regulačná technika Stavebníctvo
Doprava Jadrová energetika Obchod Strojárstvo
Elektronika Humanitné vedy Ekonomika Telekomunikácie
Elektrotechnika Jemná mechanika Poisťovníctvo Textilný priemysel
Energetika Klimatizačná technika Politika a politológia Účtovníctvo
Farmácia Laboratórna technika Poľnohospodárska technika Vodohospodárstvo
Finančníctvo Logistika Potravinársky priemysel Zbrojný priemysel
Gastronómia Kancelárska technika Počítače Programovanie
Hardvér Manažment Právo Zdravotnícky materiál
Hutnícky priemysel Marketing Psychológia Žurnalistika

Na základe individuálnej požiadavky klienta sme schopní zabezpečiť preklad aj v iných odboroch.